top of page

พบกับทีมของเรา

IMG_3079_edited.jpg

ครอบครัว Fiuza

เราคือ ครอบครัว Fiuza.ฉันชื่อ Kelsimom ,และฉันมาจาก Goiás, Brazil, Adriana มาจากParaná, Brazil, และลูกของเรา Lukas และAgatha มาจาก Minas Gerais, Brazil

ฉันได้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในพันธกิจ ตั้งแต่ ปี 1994 และ Adriana รับใช้ตั้งแต่ปี 1993.

เราทำงานด้านแผนกประกาศที่ YWAM base in Contagem,MG, Brazil ในปี 1995 -2009,และเราจัดกิจกรรมการประกาศข่าวประเสริฐในหลายเมืองของบราซิล  เช่นกัน ในเอเชียและแอฟริกา.เรายังรับใช้ใน Senegal, West Africa ในปี 2003 และปี 2004. 

ฉันยังเป็นผู้อำนวยการที่ YWAM base in Contagem, Brazil ในปี 2006 -2011และเป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้นำนานาชาติ YWAM Brazil. 

เราได้ทำงานมากกว่า 30 ประเทศร่วมกันกับทีมนักศึกษาฝึกงานระยะสั้น.เราได้จบการศึกษาด้านวิชาชีพครู.ฉันได้จบหลักสูตรเพื่อจะมาเป็นโค๊ช ฟุตบอล กับการเน้นในการประกาศข่าวประเสริฐและปัจจุบันฉันกำลังเรียนศาสนศาสตร์เพื่อจะรับใช้พระเจ้าให้ดีขึ้นให้สมกับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นมิชชันนารี 

เราเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้นำ Indochina Window Project/Southeast Asia,และมีมิชชันนารี กำลังพัฒนาพันธกิจใน ประเทศลาว,กัมพูชา,และประเทศไทย.

เราเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2013 และเป็นผู้นำพันธกิจต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Indochina Window

เราเป็นสมาชิกคริสตจักร Life Community ในเมือง Guarapuava, PR, Brazil. 

"เราเข้าใจว่าพระเจ้าได้เรียกเราให้เป็นมิชชันนารีท่านกลางกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงข่าวประเสริฐ(ที่ๆไม่มีคริสเตียนหรือมีไม่ถึง2%ต่อจำนวนคริสเตียนทั้งหมด)และความฝันของเราและคำอธิษฐานคือ ทุกหมู่บ้านในภูมิภาคในประเทศไทยจะมีคริสตจักร(กลุ่มคน)ที่นมัสการพระเยซูด้วยสิ้นสุดหัวใจและสัตย์ซื่อ เติมเต็ม ให้สมกับที่พระเยซูเรียกเขาว่าเป็นคริสตจักร."

ข้อมูลติดต่อ:

ครอบครัว Santos

เราคือครอบครัว Santos. เรามาจาก Jaboatão dos Guararapes, PE.เราเป็นความภาคภูมิใจจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล. ผมชื่อ Felype แต่งงานกับ Angélica และเรามีลูกสาวหนึ่งคนชื่อ Ana Victoria,เป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่นี่ในประเทศไทย.

เราไปเรียน DTS(โรงเรียนอบรมการสร้างสาวก)ในปี 2011 ที่ YWAM base in Sertão Crato, ต่อมาภายหลังเราไปที่ Curitiba ที่เราเรียน SALT(เจ้าหน้าที่และโรงเรียนการอบรมผู้นำ)และ เรียน SOSM(School of Strategic Missions),และที่นั่นพระเจ้าเรียกเราให้ไปประเทศไทยเพื่อบุกเบิกคริสตจักร,สร้างสาวก,ขยายแผ่นดินของพระเจ้าท่ามกลางชุมชนพุทธและคนที่ยังไม่เคยไดยินว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริง. 

เราเข้ามาประเทศไทยในปี 2013 บุกเบิกบางสิ่งที่เป็นหัวใจของพระเจ้า.ประตูเริ่มเปิด ทีละเล็กทีละน้อย,เราปรับปรุงภาษาของเราโดยการเรียน(ภาษาไทย),เราสามารถเข้าในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมกับเด็ก เช่น ฟุตบอล,ภาษาอังกฤษซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ,และเราได้เริ่มเตรียมขึ้นตอนสำคัญที่เราจะต้องก้าวต่อ.. 

เราได้อยู่ที่ประเทศไทย มา 7 ปีแล้ว.เราได้ทำงานกับคริสเตียนผู้เชื่อหนุ่มสาวกลุ่มเผ่าอาข่า,เรามีโบสถ์ในหมู่บ้านแม่เมืองน้อยที่ทุกวันอาทิตย์เราจะมีการนมัสการพระเจ้าด้วยกันและมุ่งในการเทศนาข่าวประเสริฐอีกด้วย.และโดยพระคุณพระเจ้าในวันนี้เราได้มีศูนย์พันธกิจในชุมชน มีสนามฟุตบอลและห้องดนตรี เรามุ่งเน้นสอนมากกว่าฟุตบอลและทักษะดนตรี,แต่เรายังสอนเด็กไ่มาให้ย่อท้อต่อความฝันที่เขาฝันไว้และให้ต่อสู้ มุ่งไปสู่เป้าหมาย,ให้รู้ไว้ว่าเมื่อมีพระเยซูอยู่กับเราทุกสิ่งจะเป็นไปได้อย่างแน่นอน. 

ในช่วงเวลาที่เราแต่งงานกัน 10 ปีนั้น,เราได้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายหลายอย่าง,อุปสรรค,ความทุกข์ทรมานหลายอย่างและพายุในชีวิตส่วนตัวแต่เรายังยืนหยัดในฤทธานุภาพแห่งการเชื่อฟังพระเจ้า.ยอมจำนนชีวิตของพวกเรา,การรักษา,การอัศจรรย์เกิดขึ้น,พระพรทุกชนิดได้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา คือ Ana Victoria,ลูกสาวของเราที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลแห่งการอธิษฐานหรือการกระทำแห่งความเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลของการเชื่อฟังพระเจ้าด้วย. 

ทุกสิ่งเป็นที่ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระเจ้า

ข้อมูลติดต่อ: angelfesantos@gmail.com / felypensantos@gmail.com
Instagram : @angelicajocum @our_thai_mission

สวัสดี,ฉันชื่อ Bruna. ฉันมาจาก Fortaleza, CE, Brazil. 

ในปี 2008 ฉันได้เข้าร่วมการอบรมมิชชันนารีครั้งแรกที่ YWAM base in Rio Branco, Acre, Brazil.ฉันรับใช้ที่นั่นเกือบ 5 ปีและฉันก็ยังมีโอกาสทำงานด้านการอบรมและการสร้างสาวกในประเทศบราซิลและประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศ,และฉันยังมีโอกาสจบศาสนศาสตร์จาก Betel Theological College in Acre, Brazil. 

ในปี 2013 ฉันได้เข้ามาประเทศไทยโดยรับใช้กับพันธกิจYWAM ที่เรียกว่า Create International .เป็นที่ๆฉันได้เรียนรู้บริบท,การตัดต่อวีดีโอ,การถ่ายภาพ,การวาดภาพกราฟิก,และการระบายสี,เป็นที่ๆฉันรับใช้ทางด้านสื่อและทัศนศิลป์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการสร้างสื่อในการประกาศสำหรับกุ่มคนที่ยากที่จะเข้าถึงในเอเชียและให้การอบรมกับคนที่สนใจทางด้านนี้. 

ในปี 2018 ฉันได้ย้ายมาที่อำเภอแม่อายและได้ร่วมกับพันธกิจต้นไม้แห่งชีวิต.บทบาทหน้าที่ฉันในพันธกิจคือ การประสานงานหลักสูตรการสอนที่เราใช้ที่ศูนย์ในชุมชน.นอกเหนือจากนี้ฉันยังได้สอนพระวจนะของพระเจ้า, ศิลปะ กับงานฝีมือ,และสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในกลุ่มเซลล์,ที่โบสถ์,และที่โรงเรียนในท้องถิ่นทุกอาทิตย์.และฉันยังมีหน้าที่อัพเดตด้าน social media ให้กับพันธกิจอีกด้วย 

คำอธิษฐานของฉันสำหรับประเทศไทยคือให้คนไทยได้รู้จักพระเยซูโดยความรักของพระเจ้าที่เราสำแดงผ่านการสอนของเราหรือผ่านการใช้เวลาร่วมกันกับเขา.ความรักเป็นเหตุผลสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ . 

 

ข้อมูลติดต่อ: +66617945005 / bruna.leia@hotmail.com / @brunaleiath

Bruna Léia

ครอบครัว หัวเมือง

เราคือครอบครัว Huamueang.เราเป็นครอบครัวคนไทย .ชาญชัยเกิดที่ จังหวัดพะเยา.เปียเกิดที่ จังหวัด อุดรธานี.เราแต่งงานกัน ในเดือนตุลาคม 2007.เรามีลูกชายหนึ่งคนชื่อ กีต้าร์,อายุ 8 ปี ครอบครัวของเราเป็นสมาชิกคริสตจักรแผ่นไชยทอง แม่อาย เชียงใหม่.

 

ผมจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาที่เรียน การพัฒนาชุมชน.เปียจบการศึกษาที่ พระคริสตธรรมกรุงเทพ.

หลังจากจบการศึกษา ผมเริ่มทำงานกับ มูลนิธิ ทรัพยากรชุมชน ซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่  1 ปี,หลังจากนั้นย้ายมาที่แม่อาย ทำงานร่วมกับ โครงการพัฒนาชีวิตสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับการประกาศข่าวประเสริฐ.

ในเดือนพฤษภาคม 2015 ได้เริ่มทำงานกับพันธกิจต้นไม้แห่งชีวิต แม่อาย เชียงใหม่.เราบุกเบิกกลุ่มเซล์เด็กในชุมชน สอนฟุตบอลและร่วมรับใช้กับคริสตจักรในท้องถิ่น.

และในเดือน พฤษภาคม2020.ผมได้ออกเดินทางไปทำงานที่ ประเทศแคนาดาเพื่อหาเงินสนับสนุนครอบครัว และเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อจะกลับมารับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,และในปี 2022 ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำให้กลับไปรับใช้กับพันธกิจต้นไม้แห่งชีวิต แม่อาย อีกครั้งต่อไป

และตอนนี้ ภรรยาของผม , เปีย ซึ่งเป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรแผ่นไชยทอง นอกจากจะรับใช้ในคริสตจักรแล้ว ยังคงร่วมรับใช้กับพันธกิจต้นไม้แห่งชีวิต แม่อายด้วย

อย่างไรก็ตาม,นี่เป็นเรื่องย่อในเรื่องราวของเรา...มันเป็นสิ่งที่ดีได้แบ่งปันเรื่องราวครอบครัวเราให่กับท่าน.

พระเจ้าอวยพร.

ข้อมูลติดต่อ: chanchaihuaemung12345@gmail.com

เราคือครอบครัวCruz.เรนซูเกิดในVila Velha, ES, Brazil ,และ ฉัน,ลิเวีย เกิดใน Bom Despacho, MG, เรามีลูก 2 คน.คนแรกชื่อ คาเลป คนที่สองชื่อเอลีซา;ทั้งคู่เกิดที่ประเทศไทย. 

ในปี 2008,เราทั้งคู่ได้เรียน DTS (โรงเรียนการสร้างสาวก)ที่ YWAM Contagem,และนั่นคือจุดเริ่มต้นพันธกิจในชีวิตของเรา.เราแต่งงานในเดือน มกราคม,2009,หลังจากเรียนจบ,และเรารับใช้ที่โบสถ์ใน Minas Gerais เป็นระยะเวลา 1ปี 6 เดือน 

ในปี 2010,พระเจ้าได้นำเราไปรับใช้ที่ YWAM base in Almirante Tamandaré(ในเขตCuritiba)และเราก็ได้ทำตาม.เราได้ย้ายไปที่ นั่น ในปี 2010 -2013 เราทำงานเกี่ยวกับการอบรมและการสร้างสาวก.มันเปรียบเหมือนกุญแจแห่งช่วงเวลาในชีวิตของเรา ที่ช่วยเราในทุกอย่าง ทั้งให้เรามีประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา.มันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราได้รับการทรงเรียกให้มาประเทศไทย ,และเร็วกว่าที่เราที่คาดการณ์ไว้ พระเจ้านำเราให้รับใช้กับคนไทย 

มันช่างเหลือเชื่อเมื่อเราก้าวท้าว ณ.ที่หมู่บ้านสำหรับครั้งแรก,ในเดือน มิถุนายน,2013.ที่นี่เราเห็นถึงแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราซึ่งเกินที่เราจะจินตนาการ  

ดังนั้นเราอาศัยอยู่ประเทศไทย 6 ปี ครึ่ง.เรามีประสบการณ์ที่ท้าทายหลายอย่าง,ร้องให้หลายครั้ง,และหัวเราะเป็นร้อยครั้งซึ่งมากกว่าร้องให้.พระเจ้าให้เราสิทธิพิเศษอยู่กับคนไทย,เรียนรู้วัฒนธรรม ,ภาษา,และดำเนินชีวิตใกล้ชิดเขา.และเราก็ยังได้รับสิทธิพิเศษในการประกาศข่าวประเสิฐกับคนที่ยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพระเยซู,และที่ประเทศไทย พระเจ้าให้เรามีสิทธิพิเศษกลายมาเป็น พ่อ และ แม่ของ คาเลปและเอลีซา. 

วันนี้เราเป็นสมาชิกของคริสตจักร Baptist ในOuro Preto ในเขตMinas Gerais,และเรายังมีอีก 2 คริสตจักรที่มีส่วนในการสนับสนุนการเดินทางของเราในครั้งนี้. 

ในปี 2020 นี้เราอยู่ที่บราซิล,อยู่ที่ YWAM base in Contagem,MG.นี่คือปีที่เราจะอยู่ใกล้ชิดเหมือนกับครอบครัว,เสริมกำลัง ประสานงานและสร้างพันธมิตรใหม่.มันเป็นช่วงเวลาแห่งเป้าหมายของเรา ที่จะเตรียมเราเองในการกลับไปที่ประเทศไทยในปี 2021.เมื่อเรากลับ เราจะย้ายไปอยู่ในเมืองเชียงราย,ซึ่งใช้เวลา ชั่วโมงครึ่งแห่งการเดินทางไปที่แม่อาย ,กับวัตถุประสงค์เข้าถึงหมู่บ้านใหม่ซึ่งอยู่ในเขตเมืองเชียงราย.

อย่างไรก็ตาม,นี่เป็นเรื่องย่อในเรื่องราวของเรา...มันเป็นสิ่งที่ดีได้แบ่งปันเรื่องราวครอบครัวเราให่กับท่าน.

พระเจ้าอวยพร.

 

ข้อมูลติดต่อ: