top of page
IMG_0462_edited.jpg

กลุ่มเซลล์

กลุ่มเซลล์เป็นกลุ่มของเด็กที่เราลงไปทำงานประกอบด้วยเด็กที่อพยพ ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเหมือนคนไทยในท้องถิ่น 

 นี่คือกลุ่มคนที่เราทำงานด้วย 

Cell Groups: What We Do
Cell Groups: Programs

หมู่บ้านแม่เมืองน้อย

หลายชาติพันธ

กลุ่มเซลล์นี้ไม่จำกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะอยู่ที่โรงเรียนในท้องถิ่น.อันที่จริงนี่คือกลุ่มเซลล์ที่แรกของเราที่ทำให้จุดประกายเกิดกลุ่มเซลล์ในที่อื่นๆ. 

โดยเริ่มจากการสอนฟุตบอลให้กับเด็กหลังจากโรงเรียนเลิกและเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวเด็กในแต่ละหมูบ้าน 

Cell Groups: Programs

หมู่บ้านห้วยหวายล่าง

กลุ่มคนเผ่าปะหล่อง
(ดาราอ้าง)

คนเผ่าปะหล่อง เดิมทีมาจากประเทศพม่า แต่เพราะความขัดแย้งความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์จึงทำให้อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทย.ประมาณ2 ปีที่แล้ว เราเข้าหาเด็กในหมู่บ้านนี้และมีความคิดที่จะเริ่มกลุ่มเซลล์ตั้งแต่เราเข้าไปทักทาย.สิ่งนี้นำไปสู่กลุ่มเซลล์ ในเวลาต่อมา.หมู่บ้านนี้มีประชากร ประมาณ 500 คน จำนวนจำนวนครอบครัวประมาณ 100 ครอบครัว.คำอธิษฐานของเราคือ หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตในหัวใจของเด็ก

Cell Groups: Programs
IMG_20200714_170409.jpg

หมู่บ้านโป่งป้อม

Cell Groups: Programs

กลุ่มคนเผ่าอาขา

หมู่บ้านโป่งป้อม อยู่ห่างจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 22 กิโลเมตร.ที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่บนภูเขา.และชาวบ้านเป็นชนเผ่าอาข่า ประมาณ 50 ครอบครัว.มีประชากรประมาณ 250 คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน.

กลุ่มชนเผ่าอาข่ามีพื้นเพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน.และพวกเขาเริ่มเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมาร์ในต้นศตวรรษที่ 20.แต่เนื่องจาเกิดสงครามกลางเมืองในประเทศเหล่านี้ .พวกเขาจึงอพยพย้ายถิ่นฐานมายังบริเวณภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย. วิถีชีวิตของพวกเขาคือ เกษตรกรรมและงานฝีมือถักทอต่างๆ หมู่บ้านโป่งป้อมมีโบสถ์ที่เรียกว่าหมวดคริสเตียนโป่งป้อม เป็นโบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งสังกัดภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทย.โดยมีผู้นำที่น่ารักอยู่ครอบครัวหนึ่งที่มาจากพม่า.หลังจากทำงานและลงทุนมาหลายปีสามีภรรยาคู่นี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลโดยได้มีหลายครอบครัวที่เข้ามาในโบสถ์. พวกเขาขอให้พวกเราช่วย,และเป็นเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเราได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวในโบสถ์.อย่างไรก็ตาม,เราสังเกตเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เข้าร่วมนมัสการในภาคเช้าวันอาทิตย์เพราะในโบสถ์ไม่มีพื้นที่เพียงพอรองรับ.ดังนั้นเราจึงเห็นโอกาศที่จะเริ่มทำงานกับเด็กๆในหมู่บ้านทั้งที่เป็นเด็กที่เป็นสมาชิกในโบสถ์และเด็กที่ยังไม่เป็นสมาชิกในโบสถ์.

กลุ่มเซลล์จึงเกิดขึ้น หนึ่งครั้งในหนึ่งอาทิตย์.เรามีเด็กๆที่เข้าร่วมเป็นประจำประมาณ 60 คน.ซึ่งเป็นเด็กวัยก่อนเข้าสู่วัยรุ่น.

Cell Groups: Programs
bottom of page