top of page
Home: Welcome
thumbnail_0203.jpg

 นิมิตของ

ต้นไม้แห่งชีวิต

นิมิตของเราคือ ทำลายวงจรแห่งความสิ้นหวังและให้ชีวิตต่อเด็กในประเทศไทย

Home: Who We Are

งานของเรา

หัวใจหลัก

ต้นไม้แห่งชีวิตมุ่งเน้นบนการเปลี่ยนแปลงและการสร้างชีวิตโดยผ่านทางข่าวประเสริฐ.

ทุกสิ่งที่เราทำมุ่งเป้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐถึงคนที่ข่าวประเสริฐเข้าไม่ถึง

WhatsApp Image 2023-11-14 at 14.51.38.jpeg
IMG_3069.jpeg
WhatsApp Image 2023-11-14 at 15.53.17.jpeg
Home: What We Do
Home: What We Do

กลุ่มเซลล

กลุ่มเซลล์เป็นกลุ่มของเด็กที่เราลงไปทำกิจกรรมส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเด็กที่อพยพมา และไม่มีสิทธิพิเศษที่เหมือนคนไทยในท้องถิ่น

ศูนย

ที่ศูนย์เรา สอนทำกิจกรรมนอกหลักสูตรจากโนงเรียนให้กับเด็ก.และเรายังมีโอกาสส่องสว่างและชี้ไปถึงพระบิดา

คริสตจักร

ขณะนี้เราร่วมรับใช้ที่  3 คริสตจักรในท้องถิ่น .หนุนใจและเสริมกำลัง ให้กับพี่น้องในพระคริสต์,และคำอธิษฐานของเราคือ ผู้เชื่อจะออกไปประกาศและสร้างสาวกในพื้นที่ของเขาเอง 

ภาษาอังกฤษ

เราสอนภาษาอังกฤษใน 5 หมู่บ้าน และ 1 โรงเรียน.ความปราถนาของเราคือเป็นแรงผลักดันให้เด็กมีคุณภาพการเป็นนักเรียนที่ดีขึ้นและสามารถนำพาให้มีงานทำที่ดีในอนาคตต่อไป

ฟุตบอล

กีฬาฟุตบอลสามารถใช้พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดี.นี่คือแรงจูงใจที่เราสอนฟุตบอลให้กับเด็ก 

โครงการ

 โครงการของเราเกิดจาก การฟังเสียงของพระบิดา ว่าเราสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน,ด้วยดารสร้างแรงจูงใจในการนำพวกเขามาหาพระเยซู

WhatsApp Image 2023-10-10 at 11.40.07.jpeg
bottom of page